تبلیغات
دانشجویان دندانپزشکی ورودی 89 دانشگاه تهران

عکسهای دیدنی و خنده دار از حیوانات

چهارشنبه 25 خرداد 1390 07:16 ب.ظنویسنده : حسین

 

واقعا قشنگ و خنده داره ...

 

 

ادامه مطلب
آخرین ویرایش: چهارشنبه 25 خرداد 1390 07:19 ب.ظ

 

شب امتحان در خوابگاه پسران و دختران

یکشنبه 22 خرداد 1390 06:33 ب.ظنویسنده : حسین

 

خوابگاه پسران:

(در اتـاقی دو پـسر به نـام های «مهـدی» و «آرمــان» دراز کشــیده انـد. مهـدی در حال نصـب برنـامه روی لپ تـاپ و آرمـان مشغــول نوشــتـن مطالبی روی چـند برگـه است. در هـمین حـال، هم واحدی شـان، "میـثــاق" در حـالی که به موبایـلش ور می رود وارد اتــاق می شـود.

میثـــاق: مهـدی… شایـعه شـده فـردا صبــح امتـحان داریـم.

مهـدی: نـه! راســته. امتـحان پایــان تــرمه.

میثــاق: اوخ اوخ! مــن اصـلاً خبـر نـداشـتم. چقـدر زود امتـحانا شـروع شــد.

مهـدی: آره… منــم یه چنـد دقـیقه پیـش فهمـیدم. حالا چیــه مگـه؟! نگـرانی؟ مگـه تو کلاسـتون دختـر نداریـد؟!

میثــاق: مـن و نـگرانی؟ عمــراً!! (بـه آرمــان اشــاره می کنـد) وای وای نیگــاش کـن! چه خرخـونیــه این!! اقـا آرمـان! ببیــن از روی جـزوه های زیـر قابلمــه چه نـُـتی بـر می داره!
آرمـــان: تـو هم یه چیزی میگــیا! ایـن برگـه های تقـلبه کـه 10 دقیـقــه ی پیـش شـروع به نـوشتـنــش کردم. دختــرای کلاس مـا که مثـل دختـرای شما پایـه نیســتن. اگـه کسی بهت نـرسوند، بایــد یه قوت قلــب داشته باشی یا نـه؟ کار از محکـم کاری...

مـهدی: (همچــنان که در لپ تاپــش سیــر می کنـد) آرمــان جـون… اگه واسـت زحمـتی نیست چنـد تا برگـه واسه مـنم بنـویس. دستـت درست...

در همیـن حــال، صـدای فریـاد و هیاهـویی از واحـد مجـاور بلـند می شود. پسـری به نـام «رضـا» با خوشحـالی وسط اتـاق می پـرد.

میـثــاق: چـت شده؟ رو زمــین بنـد نیـستی.

رضــا:استقلال همین الان دومیشم خورد!

مهـدی:اصلا حواسم نبود.توپ تانک فشفشه….. .!!! پرسپولیس قهرمان میشه خدا می دونه که حقشه…………… و تمــام ساکنیـن آن واحـد، برای دیـدن ادامـه ی مسـابقـه به اتاق مجـاور می شتـابنـد. چراغ هـا روشــن می مانند.

 

خوابگاه دختران:

(دختر "شبنم" نامی با چند کتاب در دستش وارد واحد دوستش "لاله" می شود و او را در حال گریه می بیند.)

شبنم: وا...! خاک بر سرم! چرا داری مثل ابر بهار گریه می کنی؟!

لاله: خدا منو می کشت این روزو نمی دیدم. (همچنان به گریه ی خود ادامه می دهد)

شبنم: بگو ببینم چی شده؟

لالـه: چی می خواســتی بشـه؟ امروز نـتیجه ی امتـحان "آناتومی!!!" رو زدن تــو بُــرد. منــی که از 6 مـاه قبـلش کتابامـو خورده بــودم، مـنی که بـه امیـد 20 سر جلـسه ی امتحــان نشـسته بودم، دیــدم نمــره ام شـده 19!!!!!! ( بر شـدت گریه افزوده می شــود)

شبنم: (او را در آغــوش می کشـد) عزیـزم… گـریه نـکن. می فهـممت. درد بـزرگیــه! (بغـض شبنم نیز می ترکـد) بهتـره دیگـه غصه نخـوری و خودتـو برای امتحـان فـردا آمـاده کنـی. درس سخت و حجیـمیـه.  می دونی کـه؟ 

لالـه: (اشک هایش را آرام آرام پـاک می کنـــد) آره. می دونـم! امـا من اونقــدر سـر ماجـرای امـروز دلم خـون بـود و فقط تونـستم 8 دور بخـونم! می فهـمی شبنم؟ فقط 8 دور… (دوبـاره صـدای گریـه اش بلـند می شود) حالا چه جــوری سرمـو جلوی نـازی و دوستـاش بلـند کنـم؟!!

شبنم: عزیزم… دیگــه گریه نکن. من و شهــره هم فقط 7 – 8 دور تـونســتیم بخـونیم! ببـین! گریـه نکن دیـگه. فکـر کردن به ایـن مســائل کـه می دونـم سخــته، فایده ای نـداره و مشــکلـی رو حـل نـمی کنـه! 

لالـه: نـمی دونـم. چـرا چنـد روزیـه که مثـل قدیم دلـم به درس نـمیره. مثـلاً امـروز صبــح، ساعـت 5/7 بیـدار شـدم. باورت مـیشه؟!(در همیــن حال، صـدای جیــغ و شیـون از واحـد مجـاور به گوش می رسـد. اسـترس عظیـمی وجـودِ شبنم و لالـه را در بر می گیــرد! دخـتری به نـام «فرشــته» با اضـطراب وارد  اتـاق می شـود.)
شبنم: چی شـده فرشــتـه؟!

فرشــته: (با دلهــره) کمـک کنیـد… نـازی داشت واسـه بیــستمـین بـار کتــابشـو می خـوند که یـه دفعــه از حـال رفت!
شبنم: لابــد به خـودش خیلی سخــت گرفته.
فرشــته: خب، منــم 19 بـار خونـدم. این طـوری نـشدم! زود باشیــد، ببـریـمش دکتــر. (و تمــام ساکنـین آن واحـد، سراسیـمه برای یاری «نــازی» از اتـاق خارج می شـونـد. چـراغ ها خامـوش می شود.)


آخرین ویرایش: یکشنبه 22 خرداد 1390 06:34 ب.ظ

 

نمونه سوال امتحانی

شنبه 21 خرداد 1390 02:32 ب.ظنویسنده : رویا ع.

 

نمونه سوالات امتحانی(منبع موثق آزمون علوم پایه)

سوال تاریخ:رمز موفقیت در جنگ های آناتومی چه بود؟

الف)اتحاد با متفقین(بچه های پزشكی)                            ب)تقلب های داخلی و كشمكش های قبایل ته سالن

ج)بخش بندی مناطق مختلف و انتصاب مسئولین باعرضه

سوال جغرافیا:در چه كشورهایی می توانید به زبان مادری كار كنید؟

الف)در كشور پدرمان            ب)تف به ریا در كشور خارج                     ج)تاجیكستان

سوال علوم تربیتی:بهترین روش تدریس چیست؟

الف)بیدار نگهداشتن دانشجویان(ناممكن)                              ب)پای تخته بردن یك دانشجو به عنوان ترك دیوار

ج)ارائه ی روشهای ضایع كردن اساتید

سوال تنظیماتی:كاربردی ترین شاخص یك جامه ی سالم وبهداشتی چیست؟

الف)تعدادمادرانی كه قبل از زایمان مسواك می زنند به روی تعداد كل مسواك های كشور

ب)تعداد نوزادانی كه با دندان سالم به دنیا می آیند به روی تعدا پدران زنده

ج)تعداد مادرانی كه نوزاد خود را هر روز به دندانپزشكی می برند به روی تعداد ورودی های 89 دانشگاه علوم پزشكی تهران

سوال اطلاعات عمومی:جنسیت پروین چیست؟

الف)باید كاریوتیپ گرفت               ب) صحنه را دیدیم  مرد بود                 ج) جواب شوهرش رو كی میده؟

سوال وطن پرستانه:مشكل بنیادین مردم عزیز كشورمان چیست؟

الف)نداشتن پوست خوب            ب) دختر می خواهند پسر می شود          ج)پسرنمی خواهند پسر میشود

سوال ژنتیك:"اگر نمره زبان ما بالای10 شود استاد مارا نمی اندازد."چرا؟

الف)چون از نظر ژنتیكی خیلی با سخاوت است              ب)چون از نظر ژنتیكی خیلی بامرام است

ج) چون از نظر ژنتیكی جز یك نفر با كسی پدر كشتگی ندارد.

سوال فرهنگی:علت6 انگشتی شدن بچه ی مردم چیست؟

الف)ازدواج غیر عقلانی دشوار ونابهنگام             ب)تكامل در جهت پرورش هنر (از هر انگشتش یه هنر می ریزه)

ج)كمبود منابع اسفند

سوال نیازمند اندیشه:علت شركت نكردن دانشجویان در مسابقه ی حكمت مطهر چه بود؟

الف)امتحان10 نفری open bookخیلی سخت است               ب) نخواستند ریا شود

ج)هنوز هم انسانهایی پیدا میشوند كه به جای راحت طلبی به ارائه ی اطلاعات روز به دوستان خود می اندیشند(آه خدای من! تحت تاثیر قرار گرفتم)

سوال زبان:make up چیست؟

الف)خود درگیری خانمها            ب) كلاس hiddenبرنامه                  ج)كلاسی كه "مثلا "باید می رفتیم


آخرین ویرایش: شنبه 21 خرداد 1390 03:19 ب.ظ

 

تصاویری زیبا از دوستی حیوانات !!!!!!

جمعه 20 خرداد 1390 07:59 ب.ظنویسنده : حسین

 

برای تلطیف روحیه 

 

 

ادامه مطلب
آخرین ویرایش: جمعه 20 خرداد 1390 08:20 ب.ظ

 

دلایل خود کشی . . . !!!!

پنجشنبه 19 خرداد 1390 10:20 ب.ظنویسنده : حسین

 

من خوندم از یه تعدادیش خوشم اومد ... حالا شما هم بخونین که دیگه این بحث ها رو تموم کنید

 

 

 

ادامه مطلب
آخرین ویرایش: - -

 

شب آرزوها!

پنجشنبه 19 خرداد 1390 07:27 ب.ظنویسنده : محدثه د.

 

آرزویی کن!گوش های خدا پر از آرزوست ودست هایش پر از معجزه آرزویی کن شاید کوچک ترین معجزه اش بزرگ ترین آرزوی تو باشد!

 


آخرین ویرایش: - -

 

سورپرایز ترم

پنجشنبه 19 خرداد 1390 07:01 ب.ظنویسنده : حسین

 

  این آهنگ مال منه ... 3 سال پیش که تو جو رپ بودم این آهنگ رو خوندم ... جان من منو نخندونین ... صدام خیلی با حال بود اون موقع ... الان خیلی فرق کرده ...  خلاصه این آهنگ رو دانلود کنید و شاد باشین ... من دومیم ...

 

 

http://www.4shared.com/audio/S2-bKt0V/Hooman_TKD__Hossein_DIAO__shom.html


آخرین ویرایش: - -

 

عکس های عاشقانه از پرندگان

پنجشنبه 19 خرداد 1390 06:41 ب.ظنویسنده : حسین

 

اینم برای تموم کردن بحث امتحانا

 

 

 

ادامه مطلب
آخرین ویرایش: - -

 

آخه این، کجاش اینه؟

پنجشنبه 19 خرداد 1390 05:40 ب.ظنویسنده : رویا.ا

 

آخه این، کجاش اینه؟ (عکس)

برگرفته از وبلاگ دختران آسمان
آخرین ویرایش: پنجشنبه 19 خرداد 1390 06:25 ب.ظ

 

دکتر شفیعی کدکنی ، پیر مرد دوست داشتنی

سه شنبه 17 خرداد 1390 11:00 ب.ظنویسنده : حسین

 

آخرین ویرایش: - -

 

آلبوم بسیار زیبای بابک جهانبخش

سه شنبه 17 خرداد 1390 06:34 ب.ظنویسنده : حسین

 

به تمام دوستان عزیز پیشنهاد میکنم این آلبوم بسیار زیبا رو به صورت اورجینال و با کیفیت بسیار بالا خریداری کنید و از شنیدن آن لذت ببرید

 

ممنون

 

 

ادامه مطلب
آخرین ویرایش: - -

 

عینک زدن هم به ما نیومده مث که...!

دوشنبه 16 خرداد 1390 03:55 ق.ظنویسنده : جواد

 
همون طور که میدونین من عینکی شدم دیگه!! خب حالا چرا عینک زدن به من نیومده؟! پاشین برین ادامه مطلب تا بفهمین خب!!! (قابل توجه معین...!)
000
ادامه مطلب
آخرین ویرایش: دوشنبه 16 خرداد 1390 06:33 ق.ظ

 

جواد جان تولدت مبارک.....

دوشنبه 16 خرداد 1390 01:24 ق.ظنویسنده : یوسف

 

 جواد

 

 عزیزم تولدتو بهت تبریک میگم و

 

زندگی پرازتوام وسرشار از اکنده

 

 برات مملو از لبریزم.


آخرین ویرایش: دوشنبه 16 خرداد 1390 05:28 ب.ظ

 

دعای دانشجوی دندان پزشکی چند روز قبل از امتحان آناتومی!!!

یکشنبه 15 خرداد 1390 11:38 ق.ظنویسنده : محدثه د.

 

خداوندا مرا از Antrumبه سمت jugumهدایت کن تا از پیچ وخم های cochlearزندگی به سلامت بگذرم ودر دام foramen ها یا fossa های زیر پایم نیفتم.پروردگارا یاریم فرما تا هنگام بررسی arteries & veins از nerves غافل نشوم وآن ها را زخمی نکنم!sinus هایم را از هر گونه  عفونت بزدا وsuture های cranium زندگیم را هر چه زودتر به هم جوش بده!

الهی مرا ببخش که پایم در clivus لغزیدوبرای رسیدن به اهدافم از هر canal ی عبور کردم.مرا به روح اولیای خود anastomoseکن وبا accssesهای الهی  مرا ازهرگونه syndrome ،palsy ،cyst و.. حفظ فرما.

در نهایت سطوح  Anterior،posterior ،superior، Inferior ،کنار lateral وmedial ،Apex وbase زندگیم را در جهت رضای خود قرار ده تا از bridge صراط به سلامت عبور کنم.


آخرین ویرایش: - -

 

چند آهنگ جدید برای دانلود

شنبه 14 خرداد 1390 03:51 ب.ظنویسنده : حسین

 

برای دانلود Save target as کنید

 

ممنون

 

 

 

ادامه مطلب
آخرین ویرایش: - -

 

تعداد کل صفحات ( 15 ) 1 2 3 4 5 6 7 ...